European Media Partner

Gezonde werknemer presteert beter

We worden ouder, blijven langer doorwerken en tegelijkertijd is er sprake van concurrentie op de arbeidsmarkt. Onder druk van die trends wordt het steeds belangrijker om ‘fit for the job’ te blijven. Een gezonde werknemer presteert beter, is minder vaak ziek en legt bovendien meer motivatie en voldoening aan de dag.

Ongezond nieuws. In het eerste kwartaal van vorig jaar lag het ziekteverzuim hoger dan het in jaren is geweest. Van elke duizend te werken dagen zijn er 49 verzuimd, meldt het CBS. Dat veel Nederlanders toen ziek thuisbleven, had vooral van doen met de griepepidemie, die duurde van half december 2017 tot in april 2018.


Toch rinkelen er meer alarmbellen. In 2017 gaf 16 procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar aan zich minstens een paar keer per jaar psychisch vermoeid te voelen door het werk. In 2015 lag dat percentage nog op 13 procent. Dus een stijging van 3 procent. Dat geeft toch te denken. 


Vraag is welke maatregelen een werkgever kan nemen om zich te weren tegen ziekteverzuim? Er geldt in ieder geval dat voorkomen beter is dan genezen. De belangrijkste les die een werkgever op dit onderdeel kan leren, is het optuigen van een professioneel ziekteverzuimbeleid. Samen met een preventiemedewerker kan er beoordeeld worden welke preventiemaatregelen ziekteverzuim kunnen beperken. Wat tevens deel uitmaakt van een goed ziekteverzuimbeleid is een verzuimprotocol. Hierin staan de spelregels die gelden bij ziekte. En verder kan een werkgever beroep doen op een arbodienst die hem kan helpen met een goede ziekteregistratie en begeleiding bij re-integratie.


Tot zo ver deze verantwoordelijkheid. Over het scheppen van een goed werkklimaat zijn boekenkasten vol geschreven, maar bij ziekteverzuim bestaan er net zo goed plichten voor de werknemer. Van een werknemer mag je immers verwachten dat hij goed werknemerschap toont. Als werkgever en werknemer heb je een contract met elkaar, dat naast een aantal rechten ook plichten met zich meebrengt. In gesprekken met medewerkers kunnen die plichten zeker aan de orde komen. 


Nu kunnen werkgevers niet achter de voordeur kijken, maar er bestaat zonder meer bewijs dat sporten, bewegen en verantwoord eten een positieve invloed hebben op werkproductiviteit. Mooi onderzoek om dat te illustreren stamt uit oktober 2017. Drie Amerikaanse gezondheidsorganisaties toonden toen aan dat de productiviteit op het werk met gemiddeld twintig procent steeg bij werknemers die minimaal vier weken groenten en fruit eten. Ook het ziekteverzuim bij deze werknemers nam aantoonbaar af. Voor bewegen geldt hetzelfde: werknemers die voldoende bewegen, lopen aantoonbaar minder kans op chronische ziekten en verzuimen minder. 


Deze constateringen gelden voor alle medewerkers in Nederland. En voor mensen met onregelmatige diensten eigenlijk in het bijzonder. Dat zijn er overigens nogal wat: ruim 4,7 miljoen mensen. Als die werknemers niet extra op hun gezondheid letten, kan dat leiden tot een waaier van uiteenlopende aandoeningen. Overgewicht bijvoorbeeld is een bekend probleem, vooral vanwege onregelmatige eettijden. Concentratieproblemen, vanwege slaaptekort, en depressie doordat je leeft in je eigen ‘bubbel’ met onregelmatige werktijden, liggen ook op de loer. Voor deze groep is het dus dubbel oppassen met de eigen gezondheid.

Share this article

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles